główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11371. Data: 2013-03-13 10:11
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedury załatwiania spraw - elektroniczna platforma SEKAP
Wykonanie: Paweł Antczak
11372. Data: 2013-03-13 10:06
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedury załatwiania spraw - elektroniczna platforma SEKAP
Wykonanie: Paweł Antczak
11373. Data: 2013-03-13 10:03
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług)
Opis zmian: dodanie artykułu: xxx
Wykonanie: Paweł Antczak
11374. Data: 2013-03-12 11:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne obwieszczenie dotyczące zmiany studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
11375. Data: 2013-03-12 10:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIII.2013 z XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 lutego 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
11376. Data: 2013-03-12 10:38
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIII.2013 z XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 lutego 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11377. Data: 2013-03-12 10:37
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIII.2013 z XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 lutego 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11378. Data: 2013-03-11 16:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11379. Data: 2013-03-11 13:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11380. Data: 2013-03-11 13:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11381. Data: 2013-03-11 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki dot. osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
11382. Data: 2013-03-11 13:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w tytule zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11383. Data: 2013-03-11 13:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 11/2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11384. Data: 2013-03-11 13:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11385. Data: 2013-03-11 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 10/2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11386. Data: 2013-03-11 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11387. Data: 2013-03-11 12:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 9/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11388. Data: 2013-03-11 12:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 9/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11389. Data: 2013-03-11 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za IV kwartał 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11390. Data: 2013-03-11 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za IV kwartał 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11391. Data: 2013-03-07 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11392. Data: 2013-03-07 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11393. Data: 2013-03-05 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie ogłoszenia
Wykonanie: Paweł Antczak
11394. Data: 2013-03-05 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11395. Data: 2013-03-05 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11396. Data: 2013-03-05 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11397. Data: 2013-03-05 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11398. Data: 2013-03-05 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11399. Data: 2013-03-05 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak
11400. Data: 2013-03-05 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Paweł Antczak