główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11311. Data: 2013-03-18 15:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
11312. Data: 2013-03-18 15:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
11313. Data: 2013-03-18 15:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
11314. Data: 2013-03-18 15:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11315. Data: 2013-03-18 15:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11316. Data: 2013-03-18 15:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 25.2013 z dnia 18 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11317. Data: 2013-03-18 15:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 25.2013 z dnia 18 marca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11318. Data: 2013-03-18 15:26
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
11319. Data: 2013-03-18 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść pytania nr 2 wraz z odpowiedzią
Wykonanie: Agnieszka Janik
11320. Data: 2013-03-15 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11321. Data: 2013-03-15 07:48
Dział: Inne » "Droga do przyszłości szkół w Przystajni"
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt "Droga do przyszłości szkół w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto publikację dot. projektu "Droga do przyszłości szkół w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11322. Data: 2013-03-15 07:48
Dział: Inne » Projekt "Mała - nowoczesna szkoła!"
Opis zmian: usunięcie artykułu: ?Mała - nowoczesna szkoła!".
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto publikację dot. projektu "Mała-nowoczesna szkoła"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11323. Data: 2013-03-15 07:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.179.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w tytule publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11324. Data: 2013-03-15 07:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.179.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11325. Data: 2013-03-15 07:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.179.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11326. Data: 2013-03-15 07:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11327. Data: 2013-03-15 07:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11328. Data: 2013-03-14 15:23
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
11329. Data: 2013-03-14 15:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.180.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2013 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11330. Data: 2013-03-14 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.180.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11331. Data: 2013-03-14 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.179.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11332. Data: 2013-03-14 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.179.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11333. Data: 2013-03-14 15:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w opisie załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
11334. Data: 2013-03-14 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11335. Data: 2013-03-14 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: chwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11336. Data: 2013-03-14 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: chwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11337. Data: 2013-03-14 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11338. Data: 2013-03-14 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktywny link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11339. Data: 2013-03-14 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11340. Data: 2013-03-14 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.153.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik