główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6751. Data: 2016-03-29 09:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6752. Data: 2016-03-29 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.155.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.116.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6753. Data: 2016-03-29 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.155.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.116.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6754. Data: 2016-03-29 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6755. Data: 2016-03-29 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6756. Data: 2016-03-29 09:17
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6757. Data: 2016-03-29 09:16
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6758. Data: 2016-03-29 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.157.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6759. Data: 2016-03-29 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.157.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
6760. Data: 2016-03-29 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.156.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6761. Data: 2016-03-29 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.156.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6762. Data: 2016-03-29 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.157.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik na bardziej czytelny
Wykonanie: Agnieszka Janik
6763. Data: 2016-03-29 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.156.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik na bardziej czytelny
Wykonanie: Agnieszka Janik
6764. Data: 2016-03-25 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.157.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
6765. Data: 2016-03-25 09:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.157.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
6766. Data: 2016-03-25 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.156.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
6767. Data: 2016-03-25 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.156.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6768. Data: 2016-03-24 15:33
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 678025S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Paweł Antczak
6769. Data: 2016-03-23 11:48
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2..
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6770. Data: 2016-03-23 11:47
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6771. Data: 2016-03-22 12:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6772. Data: 2016-03-22 12:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.43.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Słoneczna".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6773. Data: 2016-03-22 12:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.153.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa "Kuźnica Stara - Pacanów" współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6774. Data: 2016-03-22 12:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.155.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.116.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały nr 155
Wykonanie: Agnieszka Janik
6775. Data: 2016-03-22 12:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.155.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.116.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6776. Data: 2016-03-22 12:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.154.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.43.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Słoneczna".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6777. Data: 2016-03-22 12:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.154.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.43.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6778. Data: 2016-03-22 12:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.153.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa ? Kuźnica Stara - Pacanów" współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały nr 153
Wykonanie: Agnieszka Janik
6779. Data: 2016-03-22 12:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.153.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa ? Kuźnica Stara - Pacanów" współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6780. Data: 2016-03-22 12:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały nr 152
Wykonanie: Agnieszka Janik