główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13801. Data: 2011-05-10 15:12
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13802. Data: 2011-05-10 15:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przystajń na lata 2011-2018.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13803. Data: 2011-05-10 15:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przystajń na lata 2011-2018.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13804. Data: 2011-05-10 11:19
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13805. Data: 2011-05-10 11:14
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13806. Data: 2011-05-10 07:55
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13807. Data: 2011-05-09 11:20
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13808. Data: 2011-05-09 11:20
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dane podstawowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
13809. Data: 2011-05-09 11:12
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane podstawowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
13810. Data: 2011-05-09 11:09
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane podstawowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
13811. Data: 2011-05-09 11:07
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13812. Data: 2011-05-09 11:07
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13813. Data: 2011-05-09 11:07
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13814. Data: 2011-05-09 10:52
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje ogólne
Wykonanie: Agnieszka Janik
13815. Data: 2011-05-09 10:48
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13816. Data: 2011-05-09 10:48
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13817. Data: 2011-05-09 10:45
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13818. Data: 2011-05-09 10:44
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13819. Data: 2011-05-09 10:44
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13820. Data: 2011-05-09 10:42
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne
Wykonanie: Agnieszka Janik
13821. Data: 2011-05-09 10:38
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13822. Data: 2011-05-09 10:37
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13823. Data: 2011-05-09 10:35
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13824. Data: 2011-05-09 10:34
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13825. Data: 2011-05-09 10:33
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13826. Data: 2011-05-09 10:32
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13827. Data: 2011-05-09 10:31
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13828. Data: 2011-05-09 10:29
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13829. Data: 2011-05-09 10:27
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13830. Data: 2011-05-09 10:26
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik