główna zawartość
artykuł nr 1

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok