główna zawartość
artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne dot. działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni