główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1471. Data: 2019-05-21 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1472. Data: 2019-05-21 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1473. Data: 2019-05-21 09:08
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1474. Data: 2019-05-21 09:07
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
1475. Data: 2019-05-20 15:34
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1476. Data: 2019-05-20 12:10
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 27.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1477. Data: 2019-05-20 12:09
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 27.05.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1478. Data: 2019-05-17 14:40
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
1479. Data: 2019-05-17 14:37
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSiR
Wykonanie: Agnieszka Janik
1480. Data: 2019-05-17 14:36
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
1481. Data: 2019-05-17 14:35
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
1482. Data: 2019-05-17 14:34
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1483. Data: 2019-05-17 14:33
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1484. Data: 2019-05-17 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy głębinowej zasilającej system nawadniania oraz sterownikiem
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1485. Data: 2019-05-17 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy głębinowej zasilającej system nawadniania oraz sterownikiem
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1486. Data: 2019-05-17 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy głębinowej zasilającej system nawadniania oraz sterownikiem
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1487. Data: 2019-05-17 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy głębinowej zasilającej system nawadniania oraz sterownikiem
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1488. Data: 2019-05-17 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy głębinowej zasilającej system nawadniania oraz sterownikiem
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1489. Data: 2019-05-17 11:07
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 24.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1490. Data: 2019-05-17 11:07
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 24.05.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1491. Data: 2019-05-17 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1492. Data: 2019-05-17 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1493. Data: 2019-05-16 12:42
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1494. Data: 2019-05-16 12:40
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1495. Data: 2019-05-16 12:11
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1496. Data: 2019-05-16 12:11
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1497. Data: 2019-05-16 12:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1498. Data: 2019-05-16 12:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1499. Data: 2019-05-16 10:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1500. Data: 2019-05-16 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik