główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-02-27 10:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Wykonanie: Agnieszka Janik
242. Data: 2020-02-26 07:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
243. Data: 2020-02-26 07:56
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
244. Data: 2020-02-25 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
245. Data: 2020-02-25 07:45
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
246. Data: 2020-02-25 07:44
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
247. Data: 2020-02-25 07:44
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
248. Data: 2020-02-25 07:44
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
249. Data: 2020-02-25 07:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
250. Data: 2020-02-25 07:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
251. Data: 2020-02-25 07:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
252. Data: 2020-02-24 15:58
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 27 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
253. Data: 2020-02-24 15:58
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 16.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zwołania XVI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 02 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
254. Data: 2020-02-24 15:57
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 16.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zwołania XVI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 02 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
255. Data: 2020-02-21 11:30
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 88/XI/2020RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
256. Data: 2020-02-21 11:30
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 88/XI/2020RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
257. Data: 2020-02-21 11:28
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 88/XI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
258. Data: 2020-02-21 11:28
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 88/XI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
259. Data: 2020-02-20 11:47
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa III-IV 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano harmonogram
Wykonanie: Agnieszka Janik
260. Data: 2020-02-20 11:47
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa III-IV 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
261. Data: 2020-02-19 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
262. Data: 2020-02-18 12:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 25.02.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
263. Data: 2020-02-18 12:55
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 25.02.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
264. Data: 2020-02-18 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
265. Data: 2020-02-18 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
266. Data: 2020-02-18 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
267. Data: 2020-02-18 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
268. Data: 2020-02-18 09:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
269. Data: 2020-02-18 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka nr ewid.502/8 w m. Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
270. Data: 2020-02-17 13:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk