główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11761. Data: 2012-12-07 12:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 71/2012 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11762. Data: 2012-12-07 12:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 70/2012 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11763. Data: 2012-12-07 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 70/2012 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11764. Data: 2012-12-07 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 69/2012 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11765. Data: 2012-12-07 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 69/2012 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11766. Data: 2012-12-06 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni w roku 2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
11767. Data: 2012-12-06 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni w roku 2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
11768. Data: 2012-12-06 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni w roku 2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
11769. Data: 2012-12-06 07:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXI sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
11770. Data: 2012-12-05 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprostowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
11771. Data: 2012-12-04 15:15
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XX.2012 z XX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 listopada 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
11772. Data: 2012-12-04 15:12
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XX.2012 z XX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 listopada 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
11773. Data: 2012-12-04 15:11
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XIX.2012 z XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 października 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11774. Data: 2012-12-04 15:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XX.2012 z XX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 listopada 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11775. Data: 2012-12-03 16:30
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11776. Data: 2012-12-03 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 415/9 oraz 405/4 w położone w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 838/1 położona w Przystajni. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia i wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11777. Data: 2012-12-03 11:47
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 415/9 oraz 405/4 w położone w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 838/1 położona w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11778. Data: 2012-11-30 14:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 65/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2013..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
11779. Data: 2012-11-30 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 68/2012 z dnia 20 listopada 2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11780. Data: 2012-11-30 08:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 68/2012 z dnia 20 listopada 2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11781. Data: 2012-11-30 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 67/2012 z dnia 20 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11782. Data: 2012-11-30 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 67/2012 z dnia 20 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11783. Data: 2012-11-30 07:50
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11784. Data: 2012-11-30 07:46
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11785. Data: 2012-11-28 08:13
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 26.11.2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paweł Antczak
11786. Data: 2012-11-28 08:11
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 26.11.2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paweł Antczak
11787. Data: 2012-11-28 08:08
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 26.11.2012 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
11788. Data: 2012-11-26 14:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXI sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik na bardziej czytelny
Wykonanie: Agnieszka Janik
11789. Data: 2012-11-26 14:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXI sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11790. Data: 2012-11-26 13:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXI sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik