główna zawartość
artykuł nr 1

Nr 80/2012 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 80/2012 MB
artykuł nr 2

Nr 79/2012 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 79/2012 MB
artykuł nr 3

Nr 78/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1

Załączniki:
Zarządzenie nr 78/2012 462 KB
artykuł nr 4

Nr 77/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Załączniki:
Zarządzenie nr 77/2012 MB
artykuł nr 5

Nr 76/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych i j.s.t. na potrzeby obronne państwa oraz Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Przystajń

Załączniki:
Zarządzenie nr 76/2012 550 KB