główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5641. Data: 2016-11-18 15:25
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
5642. Data: 2016-11-18 15:23
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
5643. Data: 2016-11-17 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.207.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5644. Data: 2016-11-17 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.207.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5645. Data: 2016-11-17 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.206.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5646. Data: 2016-11-17 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.206.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
5647. Data: 2016-11-17 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.205.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5648. Data: 2016-11-17 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.205.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5649. Data: 2016-11-17 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5650. Data: 2016-11-17 12:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5651. Data: 2016-11-17 12:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.209.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5652. Data: 2016-11-17 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.209.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5653. Data: 2016-11-17 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5654. Data: 2016-11-17 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.210.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5655. Data: 2016-11-17 12:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.209.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5656. Data: 2016-11-17 12:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.209.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5657. Data: 2016-11-17 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.207.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5658. Data: 2016-11-17 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.208.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5659. Data: 2016-11-17 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.208.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5660. Data: 2016-11-17 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.207.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5661. Data: 2016-11-17 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.207.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5662. Data: 2016-11-17 12:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.206.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5663. Data: 2016-11-17 12:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.206.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
5664. Data: 2016-11-17 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.205.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5665. Data: 2016-11-17 12:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.205.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5666. Data: 2016-11-17 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5667. Data: 2016-11-16 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5668. Data: 2016-11-16 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5669. Data: 2016-11-16 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5670. Data: 2016-11-16 08:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXI.2016 z XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 17 października 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie
Wykonanie: Agnieszka Janik