główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2019-11-15 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
752. Data: 2019-11-15 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
753. Data: 2019-11-15 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
754. Data: 2019-11-15 08:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 13 listopada w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
755. Data: 2019-11-15 08:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
756. Data: 2019-11-15 08:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 13 listopada w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
757. Data: 2019-11-15 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
758. Data: 2019-11-15 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
759. Data: 2019-11-15 08:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
760. Data: 2019-11-14 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
761. Data: 2019-11-14 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
762. Data: 2019-11-14 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
763. Data: 2019-11-14 08:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
764. Data: 2019-11-14 08:14
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
765. Data: 2019-11-14 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
766. Data: 2019-11-14 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
767. Data: 2019-11-12 11:25
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 18.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
768. Data: 2019-11-12 11:24
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 18.11.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
769. Data: 2019-11-08 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
770. Data: 2019-11-08 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
771. Data: 2019-11-08 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
772. Data: 2019-11-07 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Rewitalizacja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
773. Data: 2019-11-07 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Rewitalizacja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
774. Data: 2019-11-07 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Rewitalizacja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
775. Data: 2019-11-07 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 5 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
776. Data: 2019-11-07 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w Gminie Przystajń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
777. Data: 2019-11-07 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
778. Data: 2019-11-07 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
779. Data: 2019-11-07 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
780. Data: 2019-11-07 08:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2019 r. z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik