główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przystajni, ul. Częstochowska 5, tel. 34 - 3191153, wew. 107, 108, 109, 110;  tel./fax 34 - 3191044

Pracownicy: mgr Aneta Maj-Desperak - dyrektor, pracownicy socjalni: Gabriela Kudlińska, mgr Anna Wróbel, Zofia Kmieć, świadczenia rodzinne - mgr Joanna Tyrała, mgr Beata Wachowska

W celu przejścia na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni należy kliknąć zamieszczony poniżej link. Uwaga: nastąpi przekierowanie na inną stronę.

gopsprzystajn.bip.gov.pl/

Dostępne kategorie:
Statut
Karta Dużej Rodziny