główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11671. Data: 2012-12-28 13:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXI.2012 z XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11672. Data: 2012-12-28 13:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXI.2012 z XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11673. Data: 2012-12-28 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11674. Data: 2012-12-28 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11675. Data: 2012-12-28 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11676. Data: 2012-12-28 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór formularza zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 05.12.2011 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11677. Data: 2012-12-28 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11678. Data: 2012-12-28 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej. .
Dodatkowy opis redaktora: Zmieniono linki do uchwał z powodu braku ich działania
Wykonanie: Agnieszka Janik
11679. Data: 2012-12-28 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11680. Data: 2012-12-28 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11681. Data: 2012-12-28 08:06
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały XV.106.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11682. Data: 2012-12-28 07:59
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11683. Data: 2012-12-28 07:56
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11684. Data: 2012-12-28 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11685. Data: 2012-12-28 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11686. Data: 2012-12-28 07:49
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11687. Data: 2012-12-28 07:46
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11688. Data: 2012-12-27 08:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 79/2012 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11689. Data: 2012-12-27 08:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 79/2012 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11690. Data: 2012-12-27 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 77/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano zmiany tytułu publikacji z powodu błędu pisarskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11691. Data: 2012-12-27 08:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 78/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11692. Data: 2012-12-27 08:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 78/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1
Wykonanie: Agnieszka Janik
11693. Data: 2012-12-27 08:12
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » REGON Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGON Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaświadczenie o nadaniu nr REGON Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11694. Data: 2012-12-27 08:12
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » REGON Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: REGON Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11695. Data: 2012-12-27 08:11
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » REGON Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGON Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano zmiany w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11696. Data: 2012-12-24 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 76/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych i j.s.t. na potrzeby obronne państwa oraz Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11697. Data: 2012-12-24 08:23
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII/58/08 z dnia 29 grudnia 2008 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty tytułu publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11698. Data: 2012-12-24 08:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII/58/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11699. Data: 2012-12-24 08:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII/58/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11700. Data: 2012-12-24 08:20
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/46/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik