główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6631. Data: 2016-04-20 11:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6632. Data: 2016-04-20 10:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6633. Data: 2016-04-20 10:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 38
Wykonanie: Agnieszka Janik
6634. Data: 2016-04-19 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2015 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
6635. Data: 2016-04-19 12:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2015 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
6636. Data: 2016-04-19 12:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
6637. Data: 2016-04-19 08:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu 26.04.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6638. Data: 2016-04-19 08:56
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6639. Data: 2016-04-19 08:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6640. Data: 2016-04-19 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6641. Data: 2016-04-19 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6642. Data: 2016-04-19 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6643. Data: 2016-04-19 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2015 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 40
Wykonanie: Agnieszka Janik
6644. Data: 2016-04-19 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2015 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6645. Data: 2016-04-19 08:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6646. Data: 2016-04-18 15:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję 25 kwietnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6647. Data: 2016-04-18 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano dokumenty edytowalne
Wykonanie: Agnieszka Janik
6648. Data: 2016-04-18 14:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 16.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6649. Data: 2016-04-18 14:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 16.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6650. Data: 2016-04-18 10:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję 25 kwietnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6651. Data: 2016-04-18 10:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję 25 kwietnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6652. Data: 2016-04-18 10:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję 25 kwietnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6653. Data: 2016-04-15 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
6654. Data: 2016-04-15 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6655. Data: 2016-04-15 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6656. Data: 2016-04-15 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6657. Data: 2016-04-11 16:30
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia 18.04.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6658. Data: 2016-04-11 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6659. Data: 2016-04-11 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono informację dla mieszkańców z błędnymi numerami telefonów
Wykonanie: Agnieszka Janik
6660. Data: 2016-04-08 14:11
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje w publikacji dot. numerów kont
Wykonanie: Agnieszka Janik