główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2161. Data: 2019-01-11 11:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Górnik Jadwiga.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2162. Data: 2019-01-11 11:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Górnik Jadwiga
Wykonanie: Agnieszka Janik
2163. Data: 2019-01-11 11:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Drynda Marian.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2164. Data: 2019-01-11 11:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Drynda Marian
Wykonanie: Agnieszka Janik
2165. Data: 2019-01-11 11:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2166. Data: 2019-01-11 11:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Chrzęstek Józef
Wykonanie: Agnieszka Janik
2167. Data: 2019-01-11 11:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2168. Data: 2019-01-11 11:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Chamela Edward
Wykonanie: Agnieszka Janik
2169. Data: 2019-01-11 11:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bastrzyk Robert.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2170. Data: 2019-01-11 11:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Bastrzyk Robert
Wykonanie: Agnieszka Janik
2171. Data: 2019-01-09 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2172. Data: 2019-01-09 14:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2173. Data: 2019-01-09 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2174. Data: 2019-01-09 12:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej do bilansu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2175. Data: 2019-01-09 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej do bilansu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2176. Data: 2019-01-09 12:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2177. Data: 2019-01-09 12:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2178. Data: 2019-01-09 09:54
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2179. Data: 2019-01-08 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2180. Data: 2019-01-07 15:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 15 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
2181. Data: 2019-01-07 15:28
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 15 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
2182. Data: 2019-01-07 10:37
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 17 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2183. Data: 2019-01-07 10:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 17 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2184. Data: 2019-01-03 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2185. Data: 2019-01-03 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2186. Data: 2019-01-03 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2187. Data: 2019-01-03 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2188. Data: 2019-01-03 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2189. Data: 2019-01-03 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2190. Data: 2019-01-03 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk