główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11461. Data: 2013-02-20 09:55
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11462. Data: 2013-02-20 09:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11463. Data: 2013-02-20 09:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11464. Data: 2013-02-20 09:53
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11465. Data: 2013-02-20 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.173.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11466. Data: 2013-02-20 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11467. Data: 2013-02-20 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.171.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Przystajń w roku budżetowym 2013..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11468. Data: 2013-02-20 09:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11469. Data: 2013-02-20 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11470. Data: 2013-02-20 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.173.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11471. Data: 2013-02-20 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11472. Data: 2013-02-20 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.171.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Przystajń w roku budżetowym 2013.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11473. Data: 2013-02-20 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11474. Data: 2013-02-20 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Wykonanie: Agnieszka Janik
11475. Data: 2013-02-20 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11476. Data: 2013-02-20 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.167.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11477. Data: 2013-02-20 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.167.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11478. Data: 2013-02-20 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11479. Data: 2013-02-20 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11480. Data: 2013-02-20 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.164.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11481. Data: 2013-02-20 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11482. Data: 2013-02-20 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11483. Data: 2013-02-20 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.164.2013 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11484. Data: 2013-02-20 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.164.2013 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11485. Data: 2013-02-20 08:29
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oferta na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną ofertą
Wykonanie: Agnieszka Janik
11486. Data: 2013-02-20 08:28
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oferta na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną ofertę
Wykonanie: Agnieszka Janik
11487. Data: 2013-02-20 08:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
11488. Data: 2013-02-19 09:32
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXII.2012 z XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
11489. Data: 2013-02-19 09:29
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXII.2012 z XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11490. Data: 2013-02-19 09:28
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXII.2012 z XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik