główna zawartość
artykuł nr 6

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2007 rok