główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13771. Data: 2011-05-24 15:06
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody w dniach 31 maj - 1 czerwca 2011
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13772. Data: 2011-05-24 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13773. Data: 2011-05-23 09:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 7/11 z dnia 23 maja 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13774. Data: 2011-05-23 09:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 7/11 z dnia 23 maja 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13775. Data: 2011-05-16 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór uzupełniający na stanowisko Kierownika projektu o nazwie "Wesołe przedszkole" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13776. Data: 2011-05-16 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór uzupełniający na stanowisko Kierownika projektu o nazwie "Wesołe przedszkole" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13777. Data: 2011-05-16 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13778. Data: 2011-05-16 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13779. Data: 2011-05-16 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13780. Data: 2011-05-16 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13781. Data: 2011-05-13 13:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13782. Data: 2011-05-13 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13783. Data: 2011-05-13 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13784. Data: 2011-05-13 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Stan mienia Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13785. Data: 2011-05-13 11:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13786. Data: 2011-05-13 11:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13787. Data: 2011-05-13 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta nr 14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Przystajń za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13788. Data: 2011-05-13 11:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
13789. Data: 2011-05-12 16:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2005
Opis zmian: aktualizacja artykułu: przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposbu użytkowania mieszkania 2-poziomowego na lokale mieszkalne w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Górkach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13790. Data: 2011-05-11 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup wizualizera w ramach projektu "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Agnieszka Janik
13791. Data: 2011-05-11 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu "Mała - nowoczesna szkoła!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Agnieszka Janik
13792. Data: 2011-05-11 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup wizualizera w ramach projektu "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Agnieszka Janik
13793. Data: 2011-05-11 09:04
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13794. Data: 2011-05-10 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przystajń na lata 2011-2018.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13795. Data: 2011-05-10 15:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania skarbnika gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13796. Data: 2011-05-10 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania skarbnika gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13797. Data: 2011-05-10 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13798. Data: 2011-05-10 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13799. Data: 2011-05-10 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13800. Data: 2011-05-10 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wykonanie: Agnieszka Janik