główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3091. Data: 2018-06-18 12:29
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na pytania cz. II
Wykonanie: Agnieszka Janik
3092. Data: 2018-06-18 11:16
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
3093. Data: 2018-06-15 14:01
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
3094. Data: 2018-06-15 14:00
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
3095. Data: 2018-06-15 13:59
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.
Wykonanie: Alina Piśniak
3096. Data: 2018-06-15 13:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
3097. Data: 2018-06-15 13:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
3098. Data: 2018-06-15 11:07
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3099. Data: 2018-06-15 08:45
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
3100. Data: 2018-06-15 08:23
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
3101. Data: 2018-06-15 08:23
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
3102. Data: 2018-06-15 08:21
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
3103. Data: 2018-06-14 13:42
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedź
Wykonanie: Agnieszka Janik
3104. Data: 2018-06-14 11:47
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RBNDS
Wykonanie: Agnieszka Janik
3105. Data: 2018-06-14 11:46
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB Z
Wykonanie: Agnieszka Janik
3106. Data: 2018-06-14 11:46
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB 28S
Wykonanie: Agnieszka Janik
3107. Data: 2018-06-14 11:45
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB27S
Wykonanie: Agnieszka Janik
3108. Data: 2018-06-14 11:44
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Agnieszka Janik
3109. Data: 2018-06-14 11:27
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Urzędnik wyborczy
Wykonanie: Agnieszka Janik
3110. Data: 2018-06-14 11:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3111. Data: 2018-06-14 11:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3112. Data: 2018-06-14 11:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3113. Data: 2018-06-14 11:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzązdenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3114. Data: 2018-06-14 11:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3115. Data: 2018-06-14 11:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3116. Data: 2018-06-14 11:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3117. Data: 2018-06-14 11:00
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wykonanie: Alina Piśniak
3118. Data: 2018-06-14 10:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wykonanie: Alina Piśniak
3119. Data: 2018-06-14 10:47
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku o planowanej otwartej debacie publicznej przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3120. Data: 2018-06-14 10:46
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku o planowanej otwartej debacie publicznej przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Agnieszka Janik