główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny

artykuł nr 2

Informacja o kredytach i pożyczkach posiadanych przez gminę Przystajń

artykuł nr 3

Informacja o udzielonych poręczeniach

Załączniki:
Informacja o poręczeniach 329 KB
artykuł nr 4

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach

Załączniki:
Informacja o akcjach i udziałach 336 KB
artykuł nr 5

Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF