główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3401

1. Data: 2016-05-25 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działek nr ewid. 360/2 i 361, położonych w m. Przystajń oraz działek nr ewid. 660 i 686, położonych w m. Stany.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia z wykazem nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
2. Data: 2016-05-25 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działek nr ewid. 360/2 i 361, położonych w m. Przystajń oraz działek nr ewid. 660 i 686, położonych w m. Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik