główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa"