główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14311. Data: 2011-01-27 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko pedagoga szkolnego dla Projektu "Mała - nowoczesna szkoła!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14312. Data: 2011-01-27 10:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko pedagoga szkolnego dla Projektu "Mała - nowoczesna szkoła!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14313. Data: 2011-01-26 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 grudnia 2010r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14314. Data: 2011-01-26 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 grudnia 2010r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14315. Data: 2011-01-26 07:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Rada Gminy kadencja 2010 - 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy 2010-14
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14316. Data: 2011-01-24 19:21
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14317. Data: 2011-01-21 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Plany Odnowy Miejscowości
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan Odnowy Miejscowości Kamińsko
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14318. Data: 2011-01-21 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Plany Odnowy Miejscowości
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan Odnowy Miejscowości Kamińsko
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14319. Data: 2011-01-21 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Plany Odnowy Miejscowości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLan Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński .
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14320. Data: 2011-01-21 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Plany Odnowy Miejscowości
Opis zmian: dodanie artykułu: PLan Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14321. Data: 2011-01-21 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Przystajni (Szkoła Podstawowa im. Mari Konopnickiej i Gimnazjum) zlokalizowanego na terenie gminy Przystajń, a objętego projektem o nazwie Droga do przyszłości szkół w Przystajni współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14322. Data: 2011-01-21 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim zlokalizowanej na terenie gminy Przystajń, a objętej projektem o nazwie Mała ? nowoczesna szkoła! współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14323. Data: 2011-01-21 08:52
Dział: Inne » Wodociąg gminny » Ocena jakości wody » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II półrocze 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14324. Data: 2011-01-21 08:51
Dział: Inne » Wodociąg gminny » Ocena jakości wody » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II półrocze 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14325. Data: 2011-01-21 08:50
Dział: Inne » Wodociąg gminny » Ocena jakości wody » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: II pólrocze 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14326. Data: 2011-01-20 12:10
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14327. Data: 2011-01-20 12:06
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » skład Komisji - kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14328. Data: 2011-01-20 12:05
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » skład Komisji - kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14329. Data: 2011-01-20 12:04
Dział: Organy » Rada Gminy » Rada Gminy kadencja 2010 - 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy 2010-14
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14330. Data: 2011-01-19 14:20
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 3/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14331. Data: 2011-01-19 13:34
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 1/10 z dnia 29 listopada 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14332. Data: 2011-01-19 13:32
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 3/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14333. Data: 2011-01-14 15:13
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w miejscowości Michalinów Gmina Przystajń".
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14334. Data: 2011-01-14 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w miejscowości Michalinów Gmina Przystajń".
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14335. Data: 2011-01-11 09:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na założenie strony internetowej dla projektu "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14336. Data: 2011-01-11 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na założenie strony internetowej dla projektu "Mała - nowoczesna szkoła!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14337. Data: 2011-01-10 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Przystajni (Szkoła Podstawowa im. Mari Konopnickiej i Gimnazjum) zlokalizowanego na terenie gminy Przystajń, a objętego projektem o nazwie Droga do przyszłości szkół w Przystajni współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14338. Data: 2011-01-10 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim zlokalizowanej na terenie gminy Przystajń, a objętej projektem o nazwie Mała ? nowoczesna szkoła! współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14339. Data: 2011-01-05 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim zlokalizowanej na terenie gminy Przystajń, a objętej projektem o nazwie Mała ? nowoczesna szkoła! współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14340. Data: 2011-01-05 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia usług edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim zlokalizowanej na terenie gminy Przystajń, a objętej projektem o nazwie Mała ? nowoczesna szkoła! współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
Wykonanie: Krystyna Kopacz