główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7411. Data: 2015-11-23 11:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7412. Data: 2015-11-23 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7413. Data: 2015-11-23 11:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7414. Data: 2015-11-23 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7415. Data: 2015-11-23 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7416. Data: 2015-11-23 11:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7417. Data: 2015-11-23 11:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7418. Data: 2015-11-23 11:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 3 do proj uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7419. Data: 2015-11-23 11:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 do uch budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7420. Data: 2015-11-23 10:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zął nr 2 do proj uch budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7421. Data: 2015-11-23 10:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2 do uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7422. Data: 2015-11-23 10:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7423. Data: 2015-11-23 10:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały budżetowej na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7424. Data: 2015-11-23 10:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 110/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7425. Data: 2015-11-23 10:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2025.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7426. Data: 2015-11-23 10:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2025.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 do projektu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7427. Data: 2015-11-23 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2025.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały dot. WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
7428. Data: 2015-11-23 10:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2025.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7429. Data: 2015-11-23 10:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7430. Data: 2015-11-23 10:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7431. Data: 2015-11-23 10:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/15 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7432. Data: 2015-11-23 10:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/15 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7433. Data: 2015-11-23 10:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 112/15 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7434. Data: 2015-11-23 10:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
7435. Data: 2015-11-23 10:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2025
Wykonanie: Agnieszka Janik
7436. Data: 2015-11-23 10:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2015 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej dla Urzędu Gminy Przystajń oraz organizacji rozplakatowani obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7437. Data: 2015-11-23 09:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7438. Data: 2015-11-23 09:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7439. Data: 2015-11-23 09:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano korektę oświadczenia majątkowego za 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
7440. Data: 2015-11-23 09:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik