główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10381. Data: 2013-11-25 13:59
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.230.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie korekty uchwały Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10382. Data: 2013-11-25 13:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.233.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10383. Data: 2013-11-25 13:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.233.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10384. Data: 2013-11-25 13:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.232.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10385. Data: 2013-11-25 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.232.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10386. Data: 2013-11-25 13:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.229.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10387. Data: 2013-11-25 13:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.229.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10388. Data: 2013-11-25 13:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.228.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10389. Data: 2013-11-25 13:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.228.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10390. Data: 2013-11-25 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.227.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10391. Data: 2013-11-25 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.227.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10392. Data: 2013-11-25 13:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.226.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10393. Data: 2013-11-25 13:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.226.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
10394. Data: 2013-11-25 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.233.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10395. Data: 2013-11-25 13:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.233.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10396. Data: 2013-11-25 13:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.232.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10397. Data: 2013-11-25 13:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.232.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10398. Data: 2013-11-25 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.231.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/35/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński na lata 2010-2017.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10399. Data: 2013-11-25 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.231.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/35/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński na lata 2010-2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
10400. Data: 2013-11-25 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.230.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie korekty uchwały Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10401. Data: 2013-11-25 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.230.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie korekty uchwały Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10402. Data: 2013-11-25 13:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.229.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10403. Data: 2013-11-25 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.229.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10404. Data: 2013-11-25 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.228.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10405. Data: 2013-11-25 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.228.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10406. Data: 2013-11-25 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.227.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10407. Data: 2013-11-25 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.227.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10408. Data: 2013-11-25 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.226.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10409. Data: 2013-11-25 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.225.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błąd w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10410. Data: 2013-11-25 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXX.226.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik