główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XVII.130.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:
Uchwała nr XVII.130.2020 182 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr XVII.129.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028

Załączniki:
Uchwała nr XVII.129.2020 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

Załączniki:
Uchwała nr XVII.128.2020 927 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
Uchwała nr XVII.127.2020 112 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Załączniki:
Uchwała nr XVII.126.2020 238 KB