główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6781. Data: 2016-03-22 12:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6782. Data: 2016-03-22 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XV.151.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały nr 151
Wykonanie: Agnieszka Janik
6783. Data: 2016-03-22 11:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XV.151.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6784. Data: 2016-03-22 11:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XV.150.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przystajń na lata 2016-2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały nr 150
Wykonanie: Agnieszka Janik
6785. Data: 2016-03-22 11:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XV.150.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przystajń na lata 2016-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
6786. Data: 2016-03-22 11:50
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIV.2016 z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 8 lutego 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do sprawozdania wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
6787. Data: 2016-03-22 11:49
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIV.2016 z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 8 lutego 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6788. Data: 2016-03-22 11:41
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIV.2016 z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 8 lutego 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6789. Data: 2016-03-22 11:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIV.2016 z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 8 lutego 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6790. Data: 2016-03-18 11:59
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ulotkę nt. badania - Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
6791. Data: 2016-03-18 11:58
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ulotkę nt. badania - Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6792. Data: 2016-03-17 14:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano mapę sytuacyjno - wysokościową
Wykonanie: Agnieszka Janik
6793. Data: 2016-03-17 14:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano mapę ewidencyjną
Wykonanie: Agnieszka Janik
6794. Data: 2016-03-17 14:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano mapę - droga wojewódzka
Wykonanie: Agnieszka Janik
6795. Data: 2016-03-17 14:53
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: dodano mapę - droga gminna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6796. Data: 2016-03-17 14:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zdjęcia archiwalne Rynku
Wykonanie: Agnieszka Janik
6797. Data: 2016-03-17 14:48
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano pytania i odpowiedzi do konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6798. Data: 2016-03-17 09:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o programie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6799. Data: 2016-03-16 09:17
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek o świadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6800. Data: 2016-03-16 09:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek o świadczenie w wersji edytowalnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
6801. Data: 2016-03-16 09:06
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informator
Wykonanie: Agnieszka Janik
6802. Data: 2016-03-16 09:05
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Dodatkowy opis redaktora: dodano prezentację dot. programu "500+"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6803. Data: 2016-03-16 08:53
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ulotkę informacyjną
Wykonanie: Agnieszka Janik
6804. Data: 2016-03-16 08:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6805. Data: 2016-03-16 08:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6806. Data: 2016-03-16 08:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6807. Data: 2016-03-16 08:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6808. Data: 2016-03-16 08:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6809. Data: 2016-03-16 08:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6810. Data: 2016-03-16 08:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik