główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2020-01-28 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
392. Data: 2020-01-28 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
393. Data: 2020-01-28 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.107.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
394. Data: 2020-01-28 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.106.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
395. Data: 2020-01-28 10:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.105.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
396. Data: 2020-01-28 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.104.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
397. Data: 2020-01-28 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
398. Data: 2020-01-28 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.102.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
399. Data: 2020-01-28 10:09
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Agnieszka Janik
400. Data: 2020-01-27 11:02
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
401. Data: 2020-01-27 10:35
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
402. Data: 2020-01-27 10:33
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
403. Data: 2020-01-27 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
404. Data: 2020-01-27 10:12
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono zarządzenie ne 10/2020 zawierające błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
405. Data: 2020-01-27 10:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono zarządzenie nr 10/2020 zawierające błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
406. Data: 2020-01-27 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
407. Data: 2020-01-22 08:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
408. Data: 2020-01-22 08:15
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
409. Data: 2020-01-22 08:14
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
410. Data: 2020-01-22 08:14
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
411. Data: 2020-01-21 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę Rejestru działalności regulowanej
Wykonanie: Agnieszka Janik
412. Data: 2020-01-21 14:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
413. Data: 2020-01-21 14:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
414. Data: 2020-01-21 14:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
415. Data: 2020-01-21 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
416. Data: 2020-01-21 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
417. Data: 2020-01-21 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
418. Data: 2020-01-21 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
419. Data: 2020-01-21 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
420. Data: 2020-01-21 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik