główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1801. Data: 2019-03-22 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1802. Data: 2019-03-20 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1803. Data: 2019-03-20 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1804. Data: 2019-03-20 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1805. Data: 2019-03-18 12:14
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1806. Data: 2019-03-18 12:09
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie dot. KDR
Wykonanie: Agnieszka Janik
1807. Data: 2019-03-15 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1808. Data: 2019-03-15 12:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1809. Data: 2019-03-15 12:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.46.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1810. Data: 2019-03-15 12:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.46.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1811. Data: 2019-03-15 12:04
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.45.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1812. Data: 2019-03-15 12:04
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.45.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1813. Data: 2019-03-15 12:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1814. Data: 2019-03-15 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.310.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.11/24 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1815. Data: 2019-03-15 11:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.79.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1816. Data: 2019-03-15 11:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1817. Data: 2019-03-15 11:52
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dot. diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1818. Data: 2019-03-15 11:51
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dot. diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1819. Data: 2019-03-15 11:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.46.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1820. Data: 2019-03-15 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.45.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1821. Data: 2019-03-15 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.44.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1822. Data: 2019-03-15 11:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.43.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 105 w m. Kostrzyna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1823. Data: 2019-03-15 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.42.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI.310.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 11/24 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1824. Data: 2019-03-15 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.41.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1825. Data: 2019-03-15 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.40.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń od 1 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1826. Data: 2019-03-15 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.39.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1827. Data: 2019-03-15 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.38.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przystajń na lata 2019-2021.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1828. Data: 2019-03-15 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.37.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Przystajń w roku 2019..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1829. Data: 2019-03-15 11:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1830. Data: 2019-03-15 10:05
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik