główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14611. Data: 2010-11-05 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14612. Data: 2010-11-05 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14613. Data: 2010-11-04 09:38
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14614. Data: 2010-11-04 09:36
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14615. Data: 2010-11-04 09:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14616. Data: 2010-10-29 14:45
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14617. Data: 2010-10-29 14:44
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14618. Data: 2010-10-29 14:43
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14619. Data: 2010-10-29 14:42
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14620. Data: 2010-10-29 14:35
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie GKW - wezwanie o dokonanie dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14621. Data: 2010-10-29 07:55
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: obwieszczenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14622. Data: 2010-10-28 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych do Biura Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14623. Data: 2010-10-28 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych do Biura Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14624. Data: 2010-10-28 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych do Biura Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14625. Data: 2010-10-28 11:29
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: obwieszczenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14626. Data: 2010-10-28 11:28
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14627. Data: 2010-10-27 23:28
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszzenie GKW - wezwanie o dokonanie dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14628. Data: 2010-10-27 09:48
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszzenie GKW - wezwanie o dokonanie dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14629. Data: 2010-10-27 09:46
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszzenie GKW - wezwanie o dokonanie dodatkowych zgłoszeń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14630. Data: 2010-10-27 09:45
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14631. Data: 2010-10-26 09:03
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14632. Data: 2010-10-22 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup zestawów rehabilitacyjnych do ćwiczeń gimnastycznych typu "Atlas" dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14633. Data: 2010-10-22 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup basenu z kulkami dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14634. Data: 2010-10-22 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS II
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14635. Data: 2010-10-19 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano studzienka wodomierzalno czerpalna cd.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14636. Data: 2010-10-19 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano studzienka wodomierzalno czerpalna cd.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14637. Data: 2010-10-19 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano studzienka całość pdf.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14638. Data: 2010-10-19 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano rzut poziomy przyłącza wody.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14639. Data: 2010-10-19 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: rozwinięcie przyłącza wody.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14640. Data: 2010-10-19 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt zagospodarowania działki.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz