główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 88/XI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Załączniki:
Treść uchwały 508 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa III-IV 2020 r.

Załączniki:
Harmonogram 487 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na XII 2019 r. i I 2020 r.

Załączniki:
Harmonogram dyżurów 217 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 113 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki:
Harmonogram 390 KB