główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14551. Data: 2010-11-16 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/30/10 z dnia 7 września 2010 r. sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14552. Data: 2010-11-16 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/30/10 z dnia 7 września 2010 r. sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14553. Data: 2010-11-16 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/30/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet gminy 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14554. Data: 2010-11-16 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/29/10 z dnia 7 września 2010 r.w sprawie stanowiska dotyczącego obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Powrót do Ojczyzny"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14555. Data: 2010-11-16 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/29/10 z dnia 7 września 2010 r.w sprawie stanowiska dotyczącego obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej ?Powrót do Ojczyzny?
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14556. Data: 2010-11-16 08:35
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/29/10 z dnia 7 września 2010 r.w sprawie stanowiska dotyczącego obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej ?Powrót do Ojczyzny?
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14557. Data: 2010-11-16 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/28/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie poszkodowanej przez powódź;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14558. Data: 2010-11-16 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/28/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie poszkodowanej przez powódź;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14559. Data: 2010-11-16 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIII/25/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14560. Data: 2010-11-16 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIII/24/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14561. Data: 2010-11-16 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIII/26/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14562. Data: 2010-11-16 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIII/27/10 z dnia 12 lipca 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14563. Data: 2010-11-16 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIII/26/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14564. Data: 2010-11-16 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLII/24/10 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14565. Data: 2010-11-16 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLII/24/10 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14566. Data: 2010-11-16 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń za 2009 rok (opis)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14567. Data: 2010-11-16 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/16/10z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14568. Data: 2010-11-16 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLII/25/10 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14569. Data: 2010-11-16 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLII/25/10 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14570. Data: 2010-11-16 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLII/25/10 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14571. Data: 2010-11-15 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajn (dz.nr 487/3 Bór Zajaciński)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14572. Data: 2010-11-15 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajn (dz.nr 487/3 Bór Zajaciński)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14573. Data: 2010-11-15 10:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Brodziak Grzegorz
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14574. Data: 2010-11-15 10:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14575. Data: 2010-11-15 10:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dudek Mirosław
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14576. Data: 2010-11-15 10:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gloc Tadeusz
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14577. Data: 2010-11-15 10:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jelonek Marek
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14578. Data: 2010-11-15 10:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14579. Data: 2010-11-15 10:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauza Anna
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14580. Data: 2010-11-15 10:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kluba Mariusz
Wykonanie: Krystyna Kopacz